Skip to main content

HOLIDAY/SERVICE SCHEDULE

 
Midway City Sanitary District observes the following holidays: New Year's Day, President's Day, Memorial Day, Fourth of July, Labor Day, Thanksgiving Day and Christmas Day. 

If the holiday falls on a Saturday or Sunday, there will be no delay in service.  If the holiday falls during the work week, service will be delayed by one day for the remainder of the week.  Please visit our Calendar for any changes to the Service Schedule.

Khu vệ sinh Midway City sẽ đóng cửa vào những ngày lễ này: Ngày đầu năm mới, Ngày Tổng thống, Ngày Tưởng niệm, Ngày Quốc Khánh, Ngày Lao động, Ngày Lễ tạ ơn và Ngày Giáng sinh.  

Nếu ngày lễ rơi vào thứ 7 hoặc chủ nhật sẽ không xảy ra tình trạng chậm trễ phục vụ. Nếu ngày lễ rơi vào tuần làm việc, dịch vụ sẽ bị trì hoãn một ngày trong cả tuần.

Join our mailing list