Skip to main content

Services

The Midway City Sanitary District provides solid waste and sewer services to the residents of Midway City and Westminster, California.

Khu Vệ sinh Thành phố Midway City cung cấp dịch vụ đổ rác và dịch vụ thông cống cho cư dân Thành phố Midway City và Westminster, California.